NIKOPROM d.o.o.

10010 Zagreb, Ulica svetog Mateja 53

OIB: 54444029072

IBAN: 5623600001101247831 Zagrebačka banka d.d.

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 08036431

Temeljni kapital: 30.000 kn plaćen u cjelosti

Osnivač društva: 1991.g. Nikola Filipović

Član uprave i vlasnica: Sanja Jagar